Een vast onderdeel van een 2e spoortraject is het arbeidsdeskundig onderzoek

Hierin brengt de arbeidsdeskundige advies uit over de re-integratiemogelijkheden. Denk hierbij aan wel/ niet terugkeren naar de eigen werkplek, onderzoeken wat passend werk is en de mogelijkheden om een 2e spoortraject te starten.

Een vast onderdeel van een 2e spoortraject is het arbeidsdeskundig onderzoek

Hierin brengt de arbeidsdeskundige advies uit over de re-integratiemogelijkheden. Denk hierbij aan wel/ niet terugkeren naar de eigen werkplek, onderzoeken wat passend werk is en de mogelijkheden om een 2e spoortraject te starten.

Een vast onderdeel van een 2e spoortraject is het arbeidsdeskundig onderzoek

Hierin brengt de arbeidsdeskundige advies uit over de re-integratiemogelijkheden. Denk hierbij aan wel/ niet terugkeren naar de eigen werkplek, onderzoeken wat passend werk is en de mogelijkheden om een 2e spoortraject te starten.

Waarom vindt een arbeidsdeskundig
onderzoek plaats?

Tijdens een re-integratieproces is het belangrijk om de belangen van werkgever en werknemer in het oog te houden. Dat betekent dat onderzocht moet worden wat er allemaal mogelijk is, bij de huidige werkgever of op een andere werkplek. De arbeidsdeskundige is hierin gespecialiseerd en kan door gesprekken met de bedrijfsarts, werkgever en werknemer bepalen welke mogelijkheden er zijn.

Wat doet de arbeidsdeskundige?

De gesprekken vormen de basis van het arbeidsdeskundig onderzoek. Vervolgens stelt de arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig rapport op. Hierin staan de bevindingen, mogelijkheden en concrete adviezen, bijvoorbeeld over de zoekrichting voor nieuw werk.

Wat levert een haalbaarheidsonderzoek op?

De uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek geeft weer wat de kansen en mogelijkheden van het 2e spoortraject zijn. Handig om te weten: blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat een 2e spoortraject mogelijk is en je geeft ons hiervoor de opdracht, dan brengen we voor het haalbaarheidsonderzoek geen kosten in rekening.

Wil je weten of een haalbaarheidsonderzoek een passende oplossing is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Waarom vindt een arbeids-deskundig onderzoek plaats?

Tijdens een re-integratieproces is het belangrijk om de belangen van werkgever en werknemer in het oog te houden. Dat betekent dat onderzocht moet worden wat er allemaal mogelijk is, bij de huidige werkgever of op een andere werkplek. De arbeidsdeskundige is hierin gespecialiseerd en kan door gesprekken met de bedrijfsarts, werkgever en werknemer bepalen welke mogelijkheden er zijn.

Wat doet de arbeidsdeskundige?

De gesprekken vormen de basis van het arbeidsdeskundig onderzoek. Vervolgens stelt de arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig rapport op. Hierin staan de bevindingen, mogelijkheden en concrete adviezen, bijvoorbeeld over de zoekrichting voor nieuw werk.

Wat levert een haalbaarheids-onderzoek op?

De uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek geeft weer wat de kansen en mogelijkheden van het 2e spoortraject zijn. Handig om te weten: blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat een 2e spoortraject mogelijk is en je geeft ons hiervoor de opdracht, dan brengen we voor het haalbaarheidsonderzoek geen kosten in rekening.

Wil je weten of een haalbaarheidsonderzoek een passende oplossing is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!